Skip to content

Parkering

Vi har 42 parkeringsplatser till våra 102 lägenheter. Det är en separat kö till dessa parkeringsplatser. Man kan ansöka om en plats i kön i samband med att man flyttar in i föreningen eller så kontaktar man styrelsen vid ett senare tillfälle om man vill börja köa.

För att få en parkeringsplats så är det ett krav på att bilen som skall stå parkerad är skriven på den som hyr parkeringsplatsen. Det vill säga att äger man ingen bil så kan man inte få parkering, inte heller till företagsbil etc.
I samband med att man får en parkeringsplats skall man visa upp ett ägarbevis på bilen man tänkt parkera på den parkeringen. Parkeringen kostar 100 kr i månaden.

Parkeringsägaren ansvarar själv för snöskottningen på sin parkeringsplats.

I övrigt finns det flera parkeringshus i närheten av vårt område. Samt parkering längs med gatorna i området och närliggande gator. Viktigt att ni uppmärksammar tiderna för parkering på Drottninggatan och Domsagevägen, då det är parkeringsförbud ett par timmar en dag per vecka.

saab-92-2