Styrelsen

Fastighetsskötare
073 - 565 94 66 (Dagtid)

Styrelsen (fr.o.m. 2019-04-29)
Ordförande - Jörgen Andersson 073 - 020 54 78
Sekreterare - Anette Eklund 070 - 418 51 58
Kassör - Eva Sundin 073 - 507 09 83
Ledamot - Loai Abdullah 073 - 966 64 35
Ledamot - André Olofsson 073 - 418 86 75
Suppleant - Patrik Haag 070 - 486 58 96
Suppleant - Inger Boderos 070 - 516 05 45

Auktoriserad revisor - Lena Gustafsson, Concentra Revision AB
Auktoriserad revisorssuppleant - Marie Lind, Concentra Revision AB
Förtroendevald revisorssuppleant - Maj-Lis Olsson

Valberedning - Lena Friberg
Valberedning - Rickard Andersson