Skip to content

Styrelsen

Fastighetsskötare
Conny Bertilsson (sjukskriven)

Tillsvidare: Servicehuset Väst. Felanmälningar lämnas till styrelsen.

Styrelsen (fr.o.m. 2023-04-24)
Ordförande - Jonathan Holmström 073 - 50 99 87
Sekreterare - Anette Eklund 070 - 418 51 58
Kassör - Eva Sundin 073 - 507 09 83
Ledamot - Jörgen Andersson 073- 020 54 78
Ledamot - Inger Boderos 070 - 516 05 45
Suppleant - Victoria Nikeus 072 - 389 39 70
Suppleant - Andreas Oskarsson 073 - 983 33 84

Auktoriserad revisor - Lena Gustafsson, Concentra Revision AB
Auktoriserad revisorssuppleant - Marie Lind, Concentra Revision AB
Förtroendevald revisorssuppleant - Maj-Lis Olsson

Valberedning - Lena Friberg
Valberedning - Rickard Andersson