Styrelsen

Fastighetsskötare
0735 - 65 94 66 (Dagtid)

Styrelsen (April 2017 - April 2018)
Ordförande - Jörgen Andersson  073 - 020 54 78
Sekreterare - Rickard Andersson 070 - 481 22 82
Kassör - Eva Sundin 073 - 507 09 83
Ledamot - Solweig Svensson 073 - 217 75 81
Ledamot - Anette Eklund 070 - 418 51 58
Suppleant - Thedor Falck 073 - 697 48 65
Suppleant - Albin Nicklasson 073 - 300 39 24

Auktoriserad revisor - Lena Gustafsson, Concentra Revision AB
Auktoriserad revisorssuppleant - Marie-Louise Nordén, Concentra Revision AB
Förtroendevald revisorssuppleant - Caroline Gustafsson

Valberedning - Lena Friberg
Valberedning - Anders Gustafsson