Styrelsen

Fastighetsskötare
073 - 565 94 66 (Dagtid)

Styrelsen (fr.o.m. 2019-04-29)
Ordförande - Jörgen Andersson  073 - 020 54 78
Sekreterare - Anette Eklund 070 - 418 51 58
Kassör - Eva Sundin 073 - 507 09 83
Ledamot - Solweig Svensson 073 - 217 75 81
Suppleant - Thedor Falck 073 - 697 48 65
Suppleant - Loai Abdullah 073 - 966 64 35

Auktoriserad revisor - Lena Gustafsson, Concentra Revision AB
Auktoriserad revisorssuppleant - Marie-Louise Nordén, Concentra Revision AB
Förtroendevald revisorssuppleant - Caroline Gustafsson

Valberedning - Lena Friberg
Valberedning - Anders Gustafsson