Skip to content

Historiska Bilder

Historiska Bilder i samband med att Brf Älvkvarnen fyller 75 år 2017.
Bilderna kommer från Innovatums Bildarkiv.

Vy över Trollhättan söder om Drottningtorget. Södra delen av centrala staden genomgick en oerhörd utveckling mellan åren 1930-1960. Till vänster om lamellhusen i Kv. Älvkvarnen Dahllöfs mosse, som var uthyrd till köksväxtodling i många år. Foto Walter Göransson år 1950. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling.

 

Vy över Trollhättan söder om Drottningtorget. Södra delen av centrala staden genomgick en oerhörd utveckling mellan åren 1930-1960. Den lilla byggnaden till vänster på Dallöfs mosse var Skarpskytteföreningens paviljong vid norra änden av trehundrametersbanan. Dahllöfs mosse var uthyrd till köksväxtsodling i många år. Foto Walter Göransson i juni 1930. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling.

 

Söder om tingshuset tillkom på 1940-talet ett antal föreningshus mellan Drottninggatan och Dahllöfs mosse. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling. De så kallade "lamellhusen" (föreningsägda bostadshus) utmed Drottninggatan.
Drottningtorget i korsningen av Drottninggatan, Torggatan och Gärdhemsvägen 1950. Till vänster i bild syns tingshuset i Kv. Älvkvarnen - som stod klart 1938, därefter Kv. Toppön.

 

Del av Dahllöfs mosse vid Klintvägen. Anders Hanssons park till vänster och Kv. Älvkvarnen till höger. På andra sidan Drottninggatan kvarteren Pilen till vänster och Gullön till höger på ömse sidor av Nygatan. Foto i augusti 1961.

 

Vy över centrala Trollhättans södra område.
Foto Hemmingzon år 1947

 

Vy över Trollhättans södra stadsdel.
Foto år 1946.

 

Dahllöfs mosse. Bild från vattentornet. Foto år 1947.

 

Drottninggatan mot norr från Nygatan. I bakgrunden Tingshuset och läroverket. Foto i mars 1955.

 

Korsningen av Domsagevägen och Vänegatan. Foto i maj 1960.

 

Dahllöfs mosse i förgrunden, vattentornet i bakgrunden och lamellhusen till vänster i kvarteret Älvkvarnen. Foto i november 1953.